انتظار

قلب کویری

قلب زنده غزل های من ...

 

  

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.comچه بی هیاهوست این خلوت نهانمتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.comشعله ای بیافروزتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.comتا در تنگناهای تاریک شبهای بی ستارهتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.comتو را به تصویر در آورمتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.comغزلهایم برای توستتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.comچرا که تو قلب زنده غزلهای منیتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.comومن شکسته بال ترین عاشق چند بیت آخرم تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com

 

مهربانم وقتی اومدم و دیدم این همه تبریکات را اینقدر غافل گیر شدم که حد نداره بابت همه چیز ممنونم و می خوام بگم که :

خیلی دوست دارم  

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 8:48  توسط 2 عاشق  |